Đông trùng Hạ thảo 20g

    1,499,000

    Sản phẩm được nuôi cấy và giám sát bởi Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp hữu cơ IOA.

    0916021909