Tag Archives: hệ sinh thái hữu cơ

Tiến hành thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ ở Trường Sa

Những năm qua, nhiều đơn vị, tổ chức đã quan tâm, đầu tư hỗ trợ các dự án nông nghiệp cho quân và dân huyện đảo Trường Sa nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng gia sản xuất theo hướng phát triển bền vững. Gần đây nhất là dự án “Thử nghiệm hệ sinh thái hữu […]

0916021909