Tag Archives: Thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ trên quần đảo Trường Sa

Thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ trên quần đảo Trường Sa.

(ĐCSVN) – Huyện đảo Trường Sa là một nơi sóng gió khắc nghiệt, đất đai khô cằn, nhiễm mặn, không thuận lợi cho hoạt động chăn nuôi, trồng trọt… Thiếu rau xanh vẫn là nỗi trăn trở của quân và dân Trường Sa. Trong những năm qua, nhiều đơn vị, tổ chức trong cả nước […]

Thử nghiệm hệ sinh thái hữu cơ trên quần đảo Trường Sa

BVR&MT – Huyện đảo Trường Sa là một nơi sóng gió khắc nghiệt, đất đai khô cằn, nhiễm mặn, không thuận lợi cho hoạt động chăn nuôi, trồng trọt… Thiếu rau xanh vẫn là nỗi trăn trở của quân và dân Trường Sa. rong những năm qua, nhiều đơn vị, tổ chức trong cả nước […]

0916021909