Combo tết 2020 5 thể nhộng tằm

Combo tết 2020 Tashi 5 thể nhộng tằm

350,000

Combo tết 2020 Tashi set 30g

Combo tết 2020 Tashi set 30g

2,299,000

Combo tết 2020 Tashi 45 thể nhộng tằm

Combo tết 2020 Tashi 45 thể nhộng tằm

3,999,000

Combo tết 2020 Tashi set 15g

Combo Tết 2020 Tashi set 15g

1,399,000

Combo tết 2020 Tashi set 3 mật ong

Combo Tết 2020 Tashi set 3 mật ong

999,000

Combo tết 2020 Tashi 2x5g + 1 mật ong

Combo Tết 2020 Tashi 2x5g + 1 mật ong

1,199,000

Đông Trùng Hạ Thảo Ngâm mật ong

Đông trùng Hạ thảo ngâm mật ong

350,000

Đông trùng hạ thảo Tashi khô 20g

Đông trùng Hạ thảo 20g

1,499,000

Đông trùng hạ thảo 10g

Đông trùng hạ thảo Tashi 10g

899,000

Đông trùng Hạ thảo Tashi 25g

Đông trùng Hạ thảo Tashi khô loại 25g

1,999,000
499,000

Đông trùng hạ thảo Tashi khô 100g

Đông trùng hạ thảo khô TASHI, nguyên liệu, 100g

7,300,000